Yedikuleli Seyyid Abdullah (Hattat)

İstanbul da YEDİKULE de dünyaya gelmiştir,doğum tarihi bilinmemektedir.

Babasının adı Seyyid Hasan Elhaşimidir.Aynı zamanda iyi bir hattat olan babası YEDİKULE kapısı içerisinde İMRAHOR CAMİİ ŞERİFİ'in imamı idi.Seyyid Abdullah sonradan babasının yerine geçerek ömrünün sonuna kadar İmrahor Camiinde imamlık yapmıştır.


Devrin nadir yetiştirdiği hattatlardan HAFIZ OSMAN EFENDİ den H.1098(M.1686) tarihinde yazı meşketmeye başlayıp H.1102(M.1690) tarihinde,kırk ayda,yazdıklarına imza atmasına izin verilerek büyük bir kalabalık huzurunda icazetnamesini aldı.Altı çeşit yazıda tahbilini tamamladıktan sonra güzel yazı yazmakta mucize denecek bir mükemmelliğe erişti.Hayatında 24 KUR'AN_I KERİMyazmıştır ki bunlardan ikisi Sultan III. Ahmet'in emriyledir.Osmanzade Taib Ahmet Efendinin Meşarik-i Şerif tercümesini de aynı Padişah'ın emriyle yazmıytı.Bin kadar EN'AM,EVRAD,KIT'ALAR,MURAKKALAR ve HİLYE_İ ŞERİFELER yazmaya muvaffak olmuştur ki bunlardan çoğu Nuruosmaniye Kütüphanesine vakfedilmiştir.Yedikule'li ayrıca pek çok öğdrenci yetiştirmiştir.
    

Kendisi sık sık Padişah'ın iltifatlarına mazhar olurdu.Bu arada SAKAZADE MUSTAFA EFENDİ'den boşalan Yeni Saray Hat Hocalığına tayin edildi.Bir gün Padişah'ın huzurunda Yedikuleli'nin kullandığı mürekkebin çok saf ve mükemmel olduğundan bahsetmişler,bu iddianın doğru olup olmadığını tahkik etmek üzere Parişah tadafından bir teberdarın memur edildiği, onun da Yedikuleli hocanın önünde ders alacakmış gibi çöküp  önünden hokkasını aldığı ve ne maksatla geldiğini anlattıktan sonra hokkayı onun mührüyle mühürleterek Padişah'a götürdüğü meşhurdur.İddianın doğru olduğu böylece anlaşıldıktan sonra hokkanın ağzı altınla kapatılıp nadide kumaşlar ve türlü hediyelerle SEYYİD ABDULLAH EFENDİ'YE iade edilmiştir.
    

Zamanın ileri gelenlerinden bir zatın sorması üzerine hocası HAFIZ OSMAN'ın Yedikuleli'yi göstererek:"Seyyid Çelebi budur,benden iyi yazar"dediği dillere dolaşmıştır.Bu cevap üzerine orada bulunan Seyyid Abdullah "utancımdan neredeyse kalem gibi ikiye bölünecektim" demiştir.
    

Seyyid Abdullah tütün kullanmaz,içki içmezdi.Çok ve çabuk yazar,yazı yazanların hayranlığını toplardı.Halvetiye tarikatına girmişti.Hazreti Peygamber sülalesinden olduğu için SEYYİD ünvanını taşır,YEŞİL SARIK sarardı.H.1144 (M.1731) de Hz.Peygamber'in vefat ettiği yaş olan 63 yaşını tamamlayınca bu fani dünyaya gözlerini yumdu,anası ile babasının yanına gömüldü.Oğlu ABDÜLHALİM EFENDİ de iyi bir hattattı.


Yedikule'li Seyyid Abdullah Efendi'nin yazdığı Kur'an ları çoğu zaman RUGANİ ÜSKÜDARİ ALİ ÇELEBİ tezhib etmiştir.Bu zat Hacı Yusuf-u Mısri'nin talebesidir.

Benzer Makaleler

Türkiyenin En eski Özel Hastanesi

İmrahor Anıtı (İlyas bey camii)